ZESPÓŁ

UŚMIECH

Nazywamy się Zespół Inscenizacji Tanecznych Uśmiech i jesteśmy grupą skupiającą dzieci i młodzież niepełnosprawną, która w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach działa od 1999 roku. Mamy na swoim koncie wiele sukcesów. Jesteśmy laureatami wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów i festiwali.

Historia zespołu

Dotychczasowa działalność 
Zespołu Inscenizacji Tanecznej „Uśmiech”.

W Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach od 1999r. istnieje zespół inscenizacji tanecznych „Uśmiech”, skupiający dzieci i młodzież niepełnosprawną.

Aktualnie zespół liczy 30 osób. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest laureatem wojewódzkich i ogólnopolskich imprez, przeglądów i festiwali organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Największym sukcesem „Uśmiechu” jest to, że występuje na koncertach i imprezach przeznaczonych nie tylko dla osób niepełnosprawnych. Od 2000r. zespół bierze czynny udział w koncercie „Gospodarze – Gościom” Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży Szkolnej, co jest dużym wyróżnieniem.

W 2005r zespół został nagrodzony „Złotą Jodłą”. „Uśmiech” występuje często na scenie WDK, uczestnicząc w koncertach i imprezach okazjonalnych. Zapraszany jest również na imprezy organizowane w mieście , województwie, kraju i poza jego granicami.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna obdarzona jest wieloma umiejętnościami i talentami. Ta różnorodność pozwala instruktorowi powierzać każdemu z uczestników inscenizacji role, specjalnie dla nich dobrane. Dobór ról wpływa na wysoki poziom prezentacji o czym świadczą komentarze widzów, którym trudno niekiedy dostrzec jakąkolwiek niepełnosprawność artystów.

„Uśmiech” treść inscenizacji przedstawia tańcem, pantomimą oraz wyrazem artystycznym. Repertuar opiera się głównie na polskim folklorze wiejskim i miejskim, wydarzeniach historycznych oraz popularnej literaturze polskiej. Zespół kultywuje tradycje folkloru ziemi kieleckiej. Poświęcona im inscenizacja pt. „Jarmark świętokrzyski” pokazywana była w kraju i poza jego granicami rozsławiając nasze miasto i województwo.

Wpłać 1% dla zespołu "Uśmiech"

Przekaż nam 1% z PITax.pl. Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Osiągnięcia 
Zespołu Inscenizacji Tanecznej „Uśmiech”.

Nie sposób opisać wszystkich występów i nagród jakie otrzymał zespół „Uśmiech”, ale warto wymienić następujące:

 • Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Konkursie Osiągnięć Artystycznych Talenty ’99 (Kielce 1999 r.)
 • Wyróżnienie w II Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Przymierze 2000” (Kluczbork 2000 r.)
 • I miejsce w II Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych (Skarżysko-Kamienna 2001 r.)
 • I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” 2005 (Lublin 2005 r.)
 • Laureat finału festiwalu „Albertiana” 2005. Festiwal organizowany był przez Fundację „Mimo wszystko” Anny Dymnej (Kraków 2005 r.)
 • „Laureat laureatów” – na Festiwalu „Słoneczna Chwila” (Kijów 2005 r.)
 • Na Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w 2005 r. został nagrodzony „Złotą Jodłą”.
 • Nagroda Specjalna Miasta Kielce za 2005 r. (Kielce 2006 r.)
 • Laureat Festiwalu Kultury Dziecięcej 2006 (Pacanów 2006 r.)
 • Wyróżnienie na Festiwalu Nieprzetartego Szlaku (Lwów 2006 r.)
 • Laureat Festiwalu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych „Proteatr” (Moskwa 2007 r.). Zespół był jedynym przedstawicielem Polski.
 • Grand Prix w I Międzynarodowym, XV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki Łęczna 2007 (Łęczna 2007 r.)
 • Udział w widowisku Milenium Świętokrzyskie (Święty Krzyż 2007 r.)
 • Udział w koncercie z okazji podpisania porozumień pomiędzy województwem świętokrzyskim a węgierskim województwem Esztergon-Komanom (Węgry 2008 r.)
 • Udział w festiwalach i koncertach w Lublinie, Łodzi, Rudzie Śląskiej, Jędrzejowie, Busku-Zdroju, Warszawie, Lęborku, Pobierowie.
 • Laureat Świętokrzyskiej Nagrody Kultury (2009 r.)
 • Udział w VI Ogólnopolskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki i Tańca „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna” i zdobycie Grand Prix. Solistka zespołu zdobyła I miejsce w kategorii wokalistów (2011 r.)
 • Zespół zaprezentował się w Belwederze podczas konferencji dotyczącej praw dziecka z niepełnosprawnością, organizowanej przez rzecznika praw dziecka. Gościem honorowym była królowa Szwecji – Sylwia oraz żona prezydenta RP Anna Komorowska (2011 r.)
 • Udział w Festiwalu Artystycznym „Latow Obzorze” w Bułgarii (2011 r.)
 • W 2012r. udział w festiwalu w Lublinie i Jędrzejowie. Udział w koncertach organizowanych w naszym mieście i województwie.
 • W 2013 r. udział w festiwalu artystycznym osób niepełnosprawnych w Brześciu na Białorusi. Zespół otrzymał tam najwyższą ocenę Rady Artystycznej.
 • W 2013r w sierpniu zespół brał udział w koncercie galowym Światowego Festiwalu Folkloru INTEGRACJE w Poznaniu.
 • W 2014 r zespół zajął pierwsze miejsce podczas XII Festiwalu piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.
 • W 2015 r zespół uczestniczył w Spotkaniach Artystycznych Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, gdzie otrzymał propozycję wyjazdu na Festiwal do Lwowa i Moskwy.
 • W 2015 r zespół zdobył pierwsze miejsce za prezentację artystyczą oraz pierwsze miejsce za wyraz artystyczny, kostiumy i rekwizyty podczas XII Festiwalu piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.
 • W 2015 r zespół zdobył aż trzy nagrody na Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach – Brązową Jodłę wychowawczą, Złotą Jodłę artystyczną Zespołowi oraz jego choreografowi Alicji Piłat, przyznano nagrodę specjalną imienia Zbigniewa Skrzeczki za ogromne zdyscyplinowanie i zaangażowanie w pracę w czasie prowadzonych festiwalowych warsztatów, a przede wszystkim za niezapomniane przeżycia i wszystkie wzruszenia wywołane wspaniałą prezentacją inscenizacji “W starym kinie”.

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udział w życiu kulturalnym i społecznym. Przede wszystkim objęcie opieką członków zespołu inscenizacji tanecznych “Uśmiech” skupiającego dzieci i młodzież specjalnej troski.

 

Cele szczegółowe:

 1. rozwój uczestnictwa i aktywności na polu edukacji kulturalnej osób niepełnosprawnych
 2. integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób zdrowych
 3. przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 4. ukierunkowanie i doskonalenie zdolności artystycznych
 5. rehabilitacja przez sztukę
 6. promocja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych

 

Cele statutowe Stowarzyszenia realizuje poprzez:

 1. udział w organizacji imprez o charakterze artystycznym i rekreacyjno-sportowym
 2. umożliwienie zespołowi Uśmiech udziału w prestiżowych imprezach krajowych i zagranicznych tj.koncerty, przeglądy, festiwale
 3. utrzymanie scenicznego obrazu zespołu Uśmiech (kostiumy, rekwizyty itd.)
 4. organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjno-krajoznawczym
 5. udział w organizacji warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych z zespołu Uśmiech
 6. udział w organizacji letniego/zimowego wypoczynku dla członków zespołu Uśmiech
 7. pomoc finansowa dla poszczególnych członków zespołu
 8. współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w celu organizacji imprez
 9. współdziałanie z Ośrodkami Pomocy Rodzinie , Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania funduszy na realizację zadań statutowych
 10. podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.