Kontakt

Bądź z Nami w kontakcie

WDK w Kielcach

Księdza Piotra Ściegiennego 2
25-033 Kielce

Wyślji na nam wiadomość

Wkrótce się skontaktujemy

Chcesz być na bieżąco?

Zobacz Nasze
Social Media

Wszystkie informację o wydarzeniach w których będziemy brać udział wstawiamy na bieżąco na naszym Facebooku, zachęcamy do obserwowania naszego profilu aby nie przegapić naszych występów.

Śledź Nas na:

Zespół "Uśmiech"

Cele statutowe

1. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udział w życiu kulturalnym i społecznym. Przede wszystkim objęcie opieką członków zespołu inscenizacji tanecznych “Uśmiech” skupiającego dzieci i młodzież specjalnej troski.
 1. Rozwój uczestnictwa i aktywności na polu edukacji kulturalnej osób niepełnosprawnych
 2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób zdrowych
 3. Przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 4. Ukierunkowanie i doskonalenie zdolności artystycznych
 5. Rehabilitacja przez sztukę
 6. Promocja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych
 1. Udział w organizacji imprez o charakterze artystycznym i rekreacyjno-sportowym

 2. Umożliwienie zespołowi Uśmiech udziału w prestiżowych imprezach krajowych i zagranicznych tj.koncerty, przeglądy, festiwale

 3. Utrzymanie scenicznego obrazu zespołu Uśmiech (kostiumy, rekwizyty itd.)

 4. Organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjno-krajoznawczym

 5. Udział w organizacji warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych z zespołu Uśmiech

 6. Udział w organizacji letniego/zimowego wypoczynku dla członków zespołu Uśmiech

 7. Pomoc finansowa dla poszczególnych członków zespołu

 8. Współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w celu organizacji imprez

 9. Współdziałanie z Ośrodkami Pomocy Rodzinie , Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania funduszy na realizację zadań statutowych

 10. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

Przydatne informacje

Działa przy Wojewódzkim Domu Kultury im.J.Piłsudskiego w Kielcach przy ul.Ks.P.Ściegiennego 2 zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Kielcach , X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.05.2009., pod nr KRS 0000330488.

Status stowarzyszenia pożytku publicznego uzyskało 29.01.2010.

Nr.konta: 04168010620000300018558691

Sprawozdanie OPP dostępne są na stronach Agencji Rządowej Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Link: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Aby uzyskać dostęp do sprawozdań należy wpisać
KRS Uśmiechu: 0000330488 lub inne dane identyfikacyjne Stowarzyszenia

Skip to content