...

Wesprzyj

O "Uśmiechu"

Wesprzyj Zespół Uśmiech

Pomóż naszej organizacji, przekazując darowiznę już dziś! Wszystkie darowizny idą bezpośrednio na rozwój naszego zespołu.

Logo zespołu "Uśmiech" (zawieszka)

Darowizna dla Uśmiechu

Dzięki waszym darowizną wspieracie Zespół Taneczny “Uśmiech” w Kielcach

Chcesz być na bieżąco?

Zobacz Nasze
Social Media

Wszystkie informację o wydarzeniach w których będziemy brać udział wstawiamy na bieżąco na naszym Facebooku, zachęcamy do obserwowania naszego profilu aby nie przegapić naszych występów.

Śledź Nas na:

Zespół "Uśmiech"

Cele statutowe

1. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udział w życiu kulturalnym i społecznym. Przede wszystkim objęcie opieką członków zespołu inscenizacji tanecznych “Uśmiech” skupiającego dzieci i młodzież specjalnej troski.
 1. Rozwój uczestnictwa i aktywności na polu edukacji kulturalnej osób niepełnosprawnych
 2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób zdrowych
 3. Przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 4. Ukierunkowanie i doskonalenie zdolności artystycznych
 5. Rehabilitacja przez sztukę
 6. Promocja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych
 1. Udział w organizacji imprez o charakterze artystycznym i rekreacyjno-sportowym

 2. Umożliwienie zespołowi Uśmiech udziału w prestiżowych imprezach krajowych i zagranicznych tj.koncerty, przeglądy, festiwale

 3. Utrzymanie scenicznego obrazu zespołu Uśmiech (kostiumy, rekwizyty itd.)

 4. Organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjno-krajoznawczym

 5. Udział w organizacji warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych z zespołu Uśmiech

 6. Udział w organizacji letniego/zimowego wypoczynku dla członków zespołu Uśmiech

 7. Pomoc finansowa dla poszczególnych członków zespołu

 8. Współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w celu organizacji imprez

 9. Współdziałanie z Ośrodkami Pomocy Rodzinie , Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania funduszy na realizację zadań statutowych

 10. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

Przydatne informacje

Działa przy Wojewódzkim Domu Kultury im.J.Piłsudskiego w Kielcach przy ul.Ks.P.Ściegiennego 2 zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Kielcach , X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.05.2009., pod nr KRS 0000330488.

Status stowarzyszenia pożytku publicznego uzyskało 29.01.2010.

Nr.konta: 04168010620000300018558691

Sprawozdanie OPP dostępne są na stronach Agencji Rządowej Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Link: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Aby uzyskać dostęp do sprawozdań należy wpisać
KRS Uśmiechu: 0000330488 lub inne dane identyfikacyjne Stowarzyszenia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.